Školský rok 2013/2014

Aj v školskom roku 2013/2014 sa základná škola zaradila svojimi výsledkami medzi najúspešnejšie školy Prievidzského okresu a vo vzdelávacom procese patrí medzi lídrov na hornej Nitre. Potvrdzujú to vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli žiaci školy v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach. V tabuľke úspešnosti škôl okresu Prievidza spomedzi 49 základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií sa naša škola svojimi výsledkami umiestnila na vynikajúcom 4.mieste, z vidieckych škôl sme sa opäť umiestnili na 1.mieste!


Účasť a výsledky predmetových olympiád a súťaží :

V súťažiach a olympiádach sa našej škole opäť veľmi darilo, zapojili sme sa do všetkých súťaží a olympiád a takmer vo všetkých sme získali popredné umiestnenia- Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska a v olympiádach matematickej, fyzikálnej, chemickej, geografickej, technickej, biblickej, v olympiáde zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka, ale získali sme ocenenia v kraji i celoslovenských i medzinárodných súťažiach.

Lucia Pusztaiová žiačka 1. A triedy, získala čestné uznanie poroty v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín za umelecký dojem v 1 kategórii v poézii.

Hanka Gromová z 1.A získala čestné uznanie poroty za výtvarnú prácu v okresnom kole súťaže Európa v škole.

Sandra Hudeková z 2.A získala 3. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska.

Veronika Lenhartová z 3.A získala čestné uznanie poroty v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín za presvedčivý prednes prózy v 1. kategórií.

Timotej Oršula žiak 4.A nás úspešne reprezentoval v okresnom kole Pytagoriády.

Samuel Blahovský zo 4.B bol úspešným riešiteľom Pytagoriády v okresnom kole.

Július Škrabák zo 4.B získal 2. miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole – v 2. kategórii – literárna časť – próza.

Každý rok sa naši žiaci zúčastňujú dekanátneho kola v biblickej olympiáde, kde po prvýkrát získali 1. miesto a našu školu reprezentovali Andrej Kavka, Peter Kavka a Martin Škultéty.

Diana Lajčiaková zo 6.A získala 2. miesto v okresnom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii poézia získala 1. miesto, v oboch súťažiach reprezentovala školu a okres Prievidza v krajských kolách.

Andrej Kavka zo 7.A – získal 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategória Z7.
Timotej Hromada zo 7.B v olympiáde nemeckého jazyka obsadil 3. miesto v okresnom kole.

Filip Engelhardt zo 7.A
úspešný riešiteľ v okresnom kole matematickej olympiády, geografickej olympiády, čestné uznanie v okresnom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
2. miesto získal v súťaži Európa v škole a najlepšie sa mu darilo v dejepisnej olympiáde, kde získal 1. miesto v okresnom kole a postúpil do krajského kola, kde sa umiestnil na 8. mieste.

Hanka Čavojská z 8.A za úspešnú reprezentáciu školy vo fyzikálnej olympiáde, obsadila 3. miesto v okresnom kole.

Emma Gandelová z 8.A v súťaži Európa v škole - výtvarná časť získala 2. miesto v okresnom kole.

Peter Kavka z 8.A
nás úspešne reprezentoval v okresnom kole matematickej a chemickej olympiády, v okresnom kole Pytagoriády ale najúspešnejší bol vo fyzikálnej olympiáde, kde súťažil v kategórií E, ktorá je pre žiakov 9. ročníka a získal 1. miesto v okresnom kole, postúpil do krajského kola, kde znova súťažil medzi deviatakmi a získal 5. miesto v kraji.

Emma Janovcová z 8.A
nás úspešne reprezentovala v okresnom kole súťaže olympiáda v nemeckom jazyku a získala 1. miesto, postúpila do krajského kola, kde znova obhájila 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola v Bratislave.

Tomáš Hubina a Henrik Kudoláni z 9.A nás reprezentovali v technickej olympiáde a získali 3. miesto v okresnom kole.


Okrem súťaží a olympiád, ktoré organizuje Iuventa prostredníctvom Centra voľného času v Prievidzi sme sa zapojili i do iných súťaží, súťaží s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou.

Timotej Vážan, žiak 2.A, získal ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži , ktorá bola vyhlásená pod názvom Zvuky farieb. 30 najúspešnejších prác bolo vystavených v Pállfyho paláci Galérie mesta Bratislava pod záštitou výtvarníka Miroslava Cipára a medzi nimi bola aj práca nášho žiaka.

Všetkovedko – je vedomostná súťaž a už po tretíkrát sa do nej zapojila aj naša škola. Je to veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, koordinátorkou súťaže bola Mgr. Čavojská a z našej školy sa zapojilo 18 žiakov z nich
tými najbystrejšími a najmúdrejšími sa stali v tejto súťaži
Alexandra Svobodová z 2.A
Samuel Blahovský zo 4.B
a Milan Srnka zo 4.A .
MAKSÍK je veľká matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z radov druhákov, tretiakov a štvrtákov na základných školách. Koordinátorkou súťaže bola Mgr Viera Čavojská a do tejto súťaže sa zapojilo 12 žiakov.
V súťaži sa najlepšie z našej školy darilo žiakom -
Alexandre Svobodovej a Sandre Hudekovej, ktoré hravo preskákali všetkými náročnými Maksíkovými úlohami a právom si zaslúžili titul najmúdrejší Maksáčik.
MAKS /matematický korešpondenčný seminár/ je celoslovenská matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli. Konkrétne pre žiakov 4. - 9. ročníka základnej školy a pre žiakov osemročných gymnázií, a tiež pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť. MAKS oslavuje tento rok už svoje 20. narodeniny.
Do tejto súťaže sa prihlásilo 22 žiakov z našej školy – a koordinátorkou súťaže bola Mgr. Lenka Gatialová.
Diplom hviezda matematického neba – teda tí, ktorí úspešne zabojovali s náročnými úlohami – získala Hanka Čavojská a Karin Šlenkerová z 8.A,
a diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba získali Andrej Kavka a Filip Engelhardt zo 7.A a Peter Kavka a Martin Škultéty z 8.A.
Ďalšia celoslovenská súťaž v programovaní pre žiakov 5. až 9. ročníka sa nazýva Imedžin logo kap. Aj do tejto súťaže sa naša škola zapojila pod vedením Dr. Šestákovej a najúspešnejšími žiakmi sa stali
Vladimír Hamran zo 6.A
Patrik Ležovič a Martin Jankovič zo 7.A.

Expert – geniality show – bola ďalšia celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa zapájajú tisícky žiakov a z našej školy sa zapojilo žiakov. Koordinátorkou súťaže bola Mgr. Lenka Gatialová.
Táto súťaž je zaujímavá tým, že žiaci môžu súťažiť vo viacerých disciplínach ako história, fyzika, matematika, biológia, geografia, chémia, angličtina či šport.
Najúspešnejší žiaci z našej školy :
Vladimír Hamran zo 6.A získal oprávnenie používať čestný titul Expert na tajomstvá prírody, na bajty technológie a TOP expert,
Andrej Kavka zo 7.A získal oprávnenie používať čestný titul Expert – góly, body, sekundy,
Filip Engelhardt zo 7.A získal oprávnenie používať čestný titul Spoločnosť kedysi a dnes expert, Expert svetobežník a TOP expert,
Peter Kavka z 8.A získal oprávnenie používať čestný titul Expert mozgolamy,
Martin Škultéty z 8.A získal oprávnenie používať čestný titul Expert góly, body, sekundy a tento titul získal aj žiak z 9.A Maroš Grom.
Žiaci 9. ročníka sa zapojili do súťaže „Hľadá sa energia!“. Poslaním súťaže bolo rozšírenie vedomostí detí a mládeže o energetike a ekológii, osvojenie si zásad zodpovedného správania k životnému prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí .
Projekt určený pre základné školy usporiadala spoločnosť ZSE/ Západoslovenská energetika /, obsahoval 4 kolá, kde žiaci v každom kole v určenom termíne museli čo najlepšie spracovať 3 úlohy s fyzikálnou tematikou. Časť projektu tvorila aj bonusová súťažná úloha pod názvom „Daj mobilu druhú šancu“.
Po pol roku riešenia náročných úloh sa dva naše tímy umiestnili v prvej päťke zo všetkých súťažných tímov, čím získali možnosť zúčastniť sa finálového – záverečného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.5.2014 v novo zrekonštruovaných priestoroch starej nefunkčnej elektrárne v Piešťanoch a žiačky Patrícia Koperdáková, Adriana Dadová, Soňa Dzurendová, Nina Mokrá, Barbora Rendeková a Jaroslava Vlžáková spolu s pani učiteľkou Dr. Šestákovou zabojovali a trojica žiačok Patrícia Koperdáková, Adriana Dadová a Soňa Dzurendová po veľmi tesnom súboji obsadili tretiu priečku, čo znamenalo aj ich celkové umiestnenie. Tretím miestom získali pre školu 300 Eur a pre svoj tím 150 Eur, ako aj ďalšie zaujímavé ceny.
Zapojili sme sa aj do medzinárodných súťaží:

iBobor – je medzinárodná súťaž v informačných technológiách pre žiakov základných a stredných škôl. Do súťaže sa zapojilo 522 958 žiakov z 22 krajín a z našej školy sa zapojilo 81 žiakov 4. až 8. ročníka. koordinátorkou súťaže bola Dr. Gabriela Šestáková,
najúspešnejší v tomto školskom roku boli a získali diplom v kategórii Bobrík:
Patrícia Cipovová
Timotej Oršula
Erika Uríková
Lukáš Sabo
Marek Mečiar

v kategórii Benjamín

Patrik Ležovič
Filip Engelhardt
Silvia Flimelová
Paulína Znamenáková
Klaudia Greschnerová
Andrej Kavka

v kategórii Kadet

Martin Škultéty
David Lenhart
Peter Kavka.


Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá vznikla v roku 1998 a vyhlasovateľom súťaže je asociácia so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Počet súťažiacich z našej školy 55 žiakov,

najúspešní riešitelia z našej školy:
Timotej Oršula zo 4.A
Danka Šimová zo 6.A
Hanka Čavojská z 8.A.
Diplom školského šampióna v medzinárodnej súťaži Matematický klokan získal a najlepšie z celej našej školy sa umiestnil Milan Srnka z 5.A.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one