Vyhodnotenie športových súťaží v školskom roku 2013/2014

Cieľom športovej činnosti žiakov našej školy bolo rozvíjať a zdokonaľovať pohybový prejav žiakov, ich kondičnú a koordinačnú stránku osobnosti každého jedinca. V dobe znižovania podielu aktívnej formy trávenia voľného času u žiakov všetkých vekových skupín a s tým spojeným nárastom rôznych ochorení spôsobených práve pasívnym životným štýlom, význam športu a pohybovej aktivity priamo úmerne rastie. Žiaci sa aktívne zapájali a niektorí jedinci sa snažili o prekonanie výkonnostnej úrovne na škole. Pripravili viacero krásnych chvíľ, či už pri reprezentácii školy na súťažiach v rámci okresu alebo priamo na hodinách TSV. Šport a TSV sa v tomto školskom roku stretli s pozitívnym ohlasom a nastúpený trend bol hodnotený zo strany žiakov veľmi pozitívne. Posledný deň školského roka boli títo najúspešnejší žiaci odmenení za oblasť športu a telesnej výchovy.

Zapojenosť do súťaží v školskom roku 2013/2014

Na pôde našej školy sme za účasti takmer 90 detí z okresu zorganizovali Orion Florbal Cup vo Florbale mladších aj starších žiakov. K kategórii starších žiakov sme obsadili výborné 2. miesto v okrese a len tesne nepostúpili do krajského kola.

Zapojili sme sa v plnom počte do cezpoľného behu – majstrovstvá okresu - žiakov a žiačok.

Zúčastnili sme sa oblastného kola v malom futbale vo viacerých súťažiach ako Coca-Cola Cup, Jednota Cup, Školský pohár v Kanianke.

Takisto sme sa ako víťazi obvodového kola zúčastnili okresného finále v basketbale žiakov v Prievidzi a obsadili sme v silnej konkurencii prievidzských a handlovských škôl 4. miesto.

V Lazanoch sme odohrali dobré zápasy v súťaži v stolnom tenise chlapcov a dievčat.

Zúčastnili sme sa súťaže vo vybíjanej chlapcov a dievčat 5. - 6. ročníka, ako i súťaže 1.-.4. ročníka chlapcov a dievčat.

V okresnom kole súťaží v ľahkej atletike chlapcov a dievčat naša škola dosiahla výborné umiestnenie družstva chlapcov v konkurencii 28. škôl nášho okresu – 7. miesto. Dievčatá obsadili konečné 15. miesto z 27. škôl nášho okresu.

Športové aktivity na škole.

Zorganizovali sme basketbalový zápas medzi dievčatami 7. - 9. ročníka.

V rámci krúžkovej činnosti prebehlo viacero kôl „školskej florbalovej ligy – ŠFL“, ktorá sa medzi žiakmi teší veľkému záujmu. Jedná sa o krúžok s najväčšou aktívnou účasťou žiakov na škole.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one